תקנון ומדיניות שימוש באתר MomMeBox

MomMeBox הן קופסאות פינוק בהפתעה עבור נשים בהריון ולאחר לידה (להלן: “המוצר“). כל קופסה מותאמת לשלב ההיריון ולצרכים המשתנים של האישה בכל טרימסטר ולאחר הלידה, ומכילה 5-8 מוצרים בהתאם לערכם וגודלם של המוצרים. המוצרים השונים המצויים בכל קופסת הפתעה אינם ידועים ללקוח/ה בעת ביצוע הרכישה והם משתנים מפעם לפעם לפי שיקול דעת החברה. 

בטרם ביצוע רכישה באתר יש לקרוא ולאשר את התקנון שלהלן:

הוראות כלליות

 1. האתר mommebox.co.il (להלן: “האתר“) משמש, בין היתר, כחנות וירטואלית לרכישה של קופסאות הפתעה חד-פעמיות בהתאם לשלב ההיריון, או לרכישת חבילת הריון מלאה, הכוללת סדרת קופסאות בהפתעה המגיעות אל ביתה של ההריונית בכל טרימסטר בהריון ולאחר הלידה. 

 2. הסדרה כוללת 4 קופסאות סך הכל – אחת לכל טרימסטר בהריון ואחת נוספת לאחרי הלידה, כאשר כל הריונית מקבלת את חבילת ההריון המלאה בהתאמה לגיל ההריון הספציפי שלה. כלומר, ברכישת חבילת ההריון המלאה ניתן לבחור את הקופסאות המתאימות לכל אישה. כך, אישה בחודש השני להריונה יכולה לרכוש חבילת הריון מלאה הכוללת את כל 4 הקופסאות ואילו אישה בחודש החמישי, לדוגמה, יכולה לרכוש חבילת הריון מלאה הכוללת 2 או 3 קופסאות לבחירתה.

 3. המוצרים משתנים מפעם לפעם ויכולים להשתייך לקטגוריות שונות, וביניהן מוצרי טיפוח, טקסטיל, מוצרים טבעיים וכיוצ”ב. ידוע למקבלת הקופסה כי היא נדרשת לשים לב לרכיבים של כל מוצר טרם שימושו ולוודא את התאמתו, במיוחד במקרה של רגישות. בכל מקרה, ללקוח/ה לא תהייה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר למקרה של אי התאמת המוצרים והאמור לעיל לא יהווה עילת ביטול בגין אי התאמת המוצר.
 4. כל המחירים נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע”מ על פי דין. כמו כן, המחירים כוללים דמי שילוח בהתאם למפורט באתר.  

 5. האתר ופעילות המכירה באתר בבעלות השותפות מאמיבוקס שמספרה 558434700 ומנוהל על-ידה (להלן: “החברה“).

 6. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות לחברה באמצעות כתובת המייל mommebox2020@gmail.com או בטלפון שמספרו 054-3252925.

 7. החברה עושה כל שביכולתה לוודא שהמידע והתמונות שיוצגו באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר, אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

 8. האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר.

 9. תקנון זה הינו הבסיס המשפטי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד מסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולש/ת. במקרה של אי הסכמה לתנאי מתנאי תקנון זה, הלקוח/ה מתבקש/ת שלא לעשות כל שימוש באתר.

 10. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה או התראה מוקדמת.

 11. תנאי השימוש באתר חלים גם על השימוש באתר ובשירותיו באמצעות כל מכשיר תקשורת (מחשב, טלפון סלולרי, מחשב כף יד וכיוצ”ב) ובאמצעות כל רשת אינטרנט או אמצעי תקשורת אחרים.

 12. הגלישה באתר מיועדת לכל גיל, פעולה באתר של קטין מתחת לגיל 18 מחייבת אישור הורה או אפוטרופוס.

קופסאות ההפתעה

 1. אפשרויות הרכישה של הקופסאות הינן:
  1. רכישת קופסה חד-פעמית בעלות של 349 ₪. 
  2. רכישת חבילת הריון מלאה בהתאם לשלב ההיריון – בין 2-4 קופסאות בעלות של 299  ₪ לקופסה.

 2. המחירים באתר כוללים מע”מ לפי שיעורו בחוק במועד ביצוע ההזמנה.

 3. רכישת הקופסאות (באופן חד-פעמי או כחלק מחבילת ההיריון המלאה) תתבצע באמצעות מילוי מלא של טופס ההזמנה המופיע באתר (להלן: “טופס ההזמנה“). יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק, לרבות שבוע ההיריון שבו נמצאת האישה שעבורה נועדה הקופסה, לצורך התאמה מיטבית ושילוח במועד המתאים.
   
 4. הקופסאות יסופקו לכתובת המשלוח שתצוין בעת ההזמנה. 

 5. טווחי המשלוחים יהיו בישראל בלבד. הנהלת החברה תהא רשאית לקבוע טווחי משלוחים עבורם יגבה תשלום נוסף.

 6. במקרה שבו הרוכש/ת יבקשו לשנות את כתובת המשלוח, לאחר ביצוע ההזמנה, או במקרה של שינוי כתובת המשלוח לאחר רכישת חבילת ההיריון המלאה, יידרשו לעשות כן באמצעות פניה לשירות הלקוחות באמצעות המייל או הטלפון שלהלן. שינוי כתובת למשלוח ייחשב כמאושר רק לאחר שהתקבל אישור כתוב על-ידי החברה. יובהר כי שינוי כתובת המשלוח ניתן לבצע טרם העברת המוצר לחברת השליחויות, וככל שיש בשינוי כדי להוסיף עלויות נוספות בגין מרחק המשלוח, כמפורט בסעיף 15 לתקנון, אזי שינוי כתובת המשלוח תהא בכפוף לתשלום בגין השינוי. ידוע לרוכש/ת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה באם לא ניתן יהיה לשנות את כתובת המשלוח בשל בקשה לשינוי שהועברה על-ידי הרוכש/ת לאחר העברת המוצר לחברת השליחויות. 

 7. באם בוצעה הרכישה באתר ואושר החיוב, אולם החברה לא תוכל לספק את המשלוח לכתובת הרצויה, היא תודיע ללקוח ותזכה את הלקוח במלוא מחיר ההזמנה. 

 8. ישנה חשיבות למילוי טופס ההזמנה וכלל הפרטים בו בצורה נכונה ומדויקת. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יתאימו לאישה ההריונית או שיגיעו ליעדם לכן במקרה שבו המוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים תחויב הלקוח/ה בתשלום דמי משלוח וטיפול.

 9. פרטי ההזמנה כפי שהוזנו על-ידי הלקוח/ה בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראיה חלוטה וסופית לנכונות פרטי הלקוח/ה.

 10. ידוע ללקוח כי הזנת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית וכי החברה תהיה זכאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה לרבות פניה לערכאות בגין נזקים שנגרמו או שעלולים להיגרם לאתר ו/או לחברה ו/או למי מטעמה.

 11. עם ביצוע ההזמנה תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה על-ידי חברת האשראי, תישלח על כך הודעה ללקוח לכתובת הדואר האלקטרוני שהוזמן בטופס ההזמנה שהעסקה אושרה. חשבונית/ קבלה תישלח גם היא לכתובת הדואר האלקטרוני. 

 12. בנוסף להוראות תקנון זה יחולו גם הוראות תקנון חברת הסליקה או אמצעי התשלום האחר.

 13. יובהר כי ברכישת חבילת ההיריון המלאה, מבוצע חיוב האשראי כעסקה חד פעמית (שניתן לחלק לתשלומים), לכן במידה והרוכשת החליטה לבטל את ההרשמה לסדרת הקופסאות לאחר קבלת קופסת הפתעה, כלומר הלקוח/ה בחרה שלא להמשיך ולקבל את יתר הקופסאות בסדרה היא נדרשת להודיע על כך בכתב לחברה. בהתאם לכך, החברה תבצע זיכוי ללקוח/ה וזאת בניכוי הסכומים הבאים כדלקמן:
  1. במקרה שבו הלקוחה קיבלה רק קופסה אחת מתוך הסדרה, תזוכה הלקוחה בסכום החיוב בהפחתה של 349 ₪ ודמי טיפול בסך של 70 ₪. 
  2. במקרה שבו הלקוחה קיבלה 2 קופסאות או יותר מתוך הסדרה, תזוכה הלקוחה בגין הקופסאות שלא קיבלה מהסדרה בסכום של 299 ₪ במכפלת הקופסאות שטרם התקבלו ובניכוי דמי טיפול בסך של 70 ₪.

 14. החברה לא תעשה בפרטי הלקוח/ה כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר והחברה המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

אספקת המוצרים

 1. אספקת המוצר על-ידי האתר תעשה רק לאחר קבלת אישור תשלום מאת חברת האשראי.

   

 2. החברה תדאג לאספקת קופסת ההפתעה לכתובת כפי שהוקלדה על-ידי המזמין בטופס ההזמנה, עד 7 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה ואמצעי התשלום, או במקרה של הזמנת חבילת הריון מלאה – במועד הגעתה של ההריונית לטרימסטר הרלוונטי לקופסה אותה היא עומדת לקבל.

   

 3. החברה ו/או האתר לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת קופסת ההפתעה, במקרים הבאים:
 • כוח עליון, לרבות מלחמה, שביתה, פעולות איבה, מצבי חירום, נזקי טבע, מגיפה, סגר וכיוצ”ב.
 • שביתת החברות העוסקות בהובלת המוצרים.
 • מכל סיבה שאינה בשליטת האתר ו/או המותג.

 1. זמני האספקה כוללים רק ימי עסקים, קרי ראשון – חמישי, לא כולל שישי ושבת, ערבי חג וימי חג. בנוסף, החברה שומרת לעצמה ימי טיפול ואריזה במשלוח טרם יציאה ליעדו (עד 3 ימי עסקים מרגע ביצוע ההזמנה).

 2. המשלוחים מבוצעים על-ידי חברת שליחויות, באמצעותה תבוצע ההובלה של הקופסאות. תנאי חברת השליחויות יחייבו את הלקוח. יובהר כי יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. לקוח/ה שלא תמצא במועד ובכתובת אשר תואמו עמה על-ידי חברת השליחויות ו/או רוכשת שסיפקה כתובת שגויה, תחוייב בגין משלוח חוזר.

 3. על הלקוח להודיע מיידית לחברה אם המוצרים לא סופקו בתקופת האספקה המפורטת באתר, במקרה כזה זמן האספקה החדש ייחשב מיום תיאום מועד האספקה החדש.

 4. החברה תפעל כמיטב יכולתה לספק את המוצרים בזמן המינימאלי ללקוח, ותעמוד לרשותו בסיוע ובאיתור קופסת ההפתעה במקרים חריגים.

אחריות

 1. הנהלת החברה עושה מאמצים רבים על מנת לספק חוויה איכותית, בטוחה ומוקפדת בסטנדרטים הגבוהים ביותר. הנהלת החברה מקפידה כי המוצרים בקופסה יהיו בדגש על מוצרים טבעיים או אורגניים נטולי כימיקלים וחומרים מסוכנים, העומדים בתו תקן מחמיר. העדיפות הגבוהה ביותר של החברה היא לספק מוצרים באיכות גבוהה, בטוחים ובריאים לאישה בתקופת ההיריון. עם זאת, כל משתמשת נדרשת להפנות את תשומת הלב לסימונים ולאזהרות המופיעים על גבי המוצרים והקופסאות. 

 2. החברה אינה אחראית לשימוש שתעשה הלקוח/ה ו/או מקבלת הקופסה עם הקופסה ו/או המוצרים בקופסת ההפתעה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה.

 3. יובהר כי האחריות על המוצרים מוטלת על היבואן ו/או הספק ו/או היצרן, על פי כתבי האחריות המצורפים למוצר והכל בהתאם להוראות החוק. אם חלה תקלה במוצר, על הצרכן לפנות ליבואן/ספק/היצרן על פי כתב האחריות ו/או דף הוראות השימוש במוצר. 

 4. החברה ו/או מי מטעמה אינה נושאת באחריות ישירה ו/או עקיפה כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך לאיכות וטיב המוצרים הנשלחים בקופסאות המתנה. לצורך עניין זה, החברה מהווה שירות אריזה וליקוט של מהמוצרים אך אינו נושא כלל באחריות בנוגע לאיכות, אופן השימוש, הנחיות והוראות היצרן. 

 5. החברה ו/או מי מטעמה אינה נושאת באופן ישיר ו/או עקיף כל אחריות לנזקים הנובעים כתוצאה של תיקון ו/או הרכבה ו/או החלפה של המוצרים.

 6. החברה ו/או מי מטעמה אינה נושאת ולא תישא בכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי  ו/או נסיבתי בקשר עם האתר, לרבות כל תוכן או שירות בו שיגרם למשתמש/ת בו ו/או לגולשת ו/או ללקוח/ה ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש באתר או רכישה באמצעות האתר שלא על פי התקנון הנ”ל- תהא עילת התביעה אשר תהא- לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה את זכות הביטול של ההזמנה.

 7. הלקוח/ה מצהיר/ה ומתחייב/ת כי הוא/היא האחראי/ת באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו וכי ידוע לו שהנהלת האתר אינה אחראית בין במישרין ובין בעקיפין לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור.

 8. החברה ו/או מי מטעמו אינו נושא באופן ישיר ו/או עקיף באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל שדרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.

 9. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה של החברה ו/או מי מטעמה.

 10. החברה לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת קופסת ההפתעה כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב ו/או במערכות הטלפונים ו/או המייל שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה.

 11. החברה לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע״י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו״ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמשת או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.

שיקול דעת החברה

 1. החברה תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל מסירת פרטי אשראי). אם עודכנו המחירים טרם השלמת תהליך ההזמנה, יחויב המזמין לפי המחירים המעודכנים.

 2. החברה רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות, להחליפם או לשנותם, בלא צורך במשלוח הודעה מוקדמת על כך, מלבד פרסום באתר מידע אודות אופן שינוי המבצע

 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות ואת שיקול הדעת המלא, שלא לאשר הזמנה של לקוח/ה, מכל סיבה שהיא ובפרט בכל אחד מהמקרים הבאים:
 • במקרה של מסירת פרטים כוזבים בטופס ההזמנה.
 • במקרה של חשד ממשי לביצוע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר או בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של החברה.
 • במקרה של חשד ששירותי האתר שימשו לביצוע ו/או לסייע לביצוע מעשה הנחזה לבלתי חוקי בהתאם לדין.
 • במקרה שישנו חוב כלפי החברה שטרם נפרע.
 • במקרה שבו כרטיס האשראי של הלקוח שהוזן נחסם או הוגבל לשימוש.
 • במקרה שחלה טעות בתיאור המוצרים, שירותים, תנאי השירותים / ההזמנה / המכירה או פרטי הרכישה. 
 • במקרה של תקלה טכנית שמנעה את ביצוע פעולת ההזמנה.

מדיניות ביטולים, שינויים והחזרים

 1. ידוע ללקוח/ה כי המדובר בקופסת הפתעה שהמוצרים בה נבחרים על-ידי נציגי החברה ואינם ידועים בעת ההזמנה ללקוח. על כן, לא תישמע מצדו טענה של אי התאמה ו/או הטעיה ו/או שינוי של מוצר מבין המוצרים שיארזו בקופסת ההפתעה. על כן היא- הפתעה. 

 2. חשוב לחברה לדאוג ולוודא כי כל המוצרים שהיא אורזת בקפידה ומתוך מחשבה עמוקה על האישה ההריונית יגיעו כשהם תקינים, שלמים וחדשים לחלוטין. לכן, במקרה שבו התקבלה הקופסה והלקוח הבחין בפגם בקופסה עצמה או באחד המוצרים שנארזו בו, יש להודיע מיד לחברה באמצעות אחת מדרכי ההתקשרות המופיעות בתקנון זה או באמצעות טופס הפניה באתר. 

 3. ביטול עסקת רכישה תוך 24 שעות מרגע השלמת ההזמנה באתר ולפני משלוח – יעשה באמצעות הודעת ביטול טלפונית ישירות למספר הטלפון של החברה 054-3252925 או באמצעות המייל mommebox2020@gmail.com. בנסיבות כאמור הלקוח יזוכה בסכום הרכישה כולל דמי המשלוח בניכוי של 5% מערך הקניה או סך של 100 ₪, הנמוך מבניהם, בגין העסקה.

 4. במקרה של ביטול עסקה מכל סיבה שהיא לאחר שנשלח המוצר אל המשתמש, ובתנאי שלא נעשה בו או בכל אחד מהמוצרים בקופסת ההפתעה, והכל מוחזר באריזתם המקורית, ניתן לעשות תוך 14 יום מקבלתו ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א- 1981. 

 5. הודעת ביטול תעשה באמצעות משלוח הודעת ביטול לחברה באחת מהדרכים הבאות: באמצעות השארת פרטים בעמוד “צור קשר” באתר, באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת המייל mommebox2020@gmail.com או בטלפון שמספרו 054-3252925.

 6. מובהר כי לא ניתן להחזיר פריט בודד מתוך קופסת ההפתעה וכי ככל והלקוח/ה מעוניין/ת לבצע החזר, יתייחס למלוא תכולתה של קופסת ההפתעה כשכל מוצר שנמצא בו מצוי באריזתו המקורית ולא שבוצע בו כל שימוש. יובהר כי ניתן לקבל זיכוי/מוצר חלופי רק במקרה שבו אחד המוצרים בקופסת ההפתעה הגיע פגום.

 7. כמו כן בהתאם להנחיית משרד הבריאות לא ניתן להחזיר מוצרים תחתונים כגון :תחתונים, גרביונים, מחטבים וכיוצ”ב.

 8. החברה בלבד תהא בעלת שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט בנוגע למצב הסחורה המוחזרת. פריטים ומוצרים שיגיעו לאחר שימוש כלשהו ו/או סממנים לשימוש כלשהו, לא יינתנו להחזרה ולא יזכו את הלקוח בסכום הרכישה. 

 9. יובהר כי בביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה של הקופסה ו/או אחד מהמוצרים בקופסת ההפתעה, עקב אי אספקה במועד, או עקב הפרה אחרת של תנאי העסקה, החברה תחזיר את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם ותבטל את החיוב בשל העסקה בניכוי דמי המשלוח (ככל שנדרש) ודמי טיפול.

 10. במקרה של ביטול העסקה שלא עקב פגם או אי התאמה או אי אספקה של המוצר במסגרת זמני האספקה שיוצגו באתר לאחר אישור ביצוע התשלום, תהא החברה רשאית לגבות מהלקוח/ה דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הקופסה ו/או ערך העסקה כולה (כולל עלות המשלוח)  או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות החברה בהתאם להוראות החוק. במקרה האמור, על הלקוח/ה ליצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה לתאם מועד לאיסוף הקופסה וכל מוצר אחר שקיבלה בעקבות הקופסה בכתובת שתקבע הלקוח/ה. העלות של החזרת המוצר תחול על הלקוח/ה ותשולם על-ידה לחברה.

 11. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת דואר אלקטרוני מהחברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה.

 12. במקרה שהביטול אושר – יש להשיב את המוצר לחברה כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח/ה, לרבות בגין דמי משלוח ככל ויידרשו.

 13. כל החזר כספי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוח הזמנים של חברת האשראי. במקרה של תשלום באמצעי תשלום אחר, ההחזר הכספי יעשה באמצעי התשלום באמצעותו ביצעה הלקוחה את ההזמנה. 

 14. ידוע ללקוח/ה כי כדי שהחברה תוכל לבצע החזר כספי ולבטל את העסקה, על הלקוח חלה החובה להעביר את פרטי כרטיס האשראי שלו/ה לחברה.

 15. לא יינתן החזר כספי בגין פריטים שלא שולמו בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות. 
 • מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.
 • החברה תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה, כולה או חלקה, במקרים הבאים:
 • נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר ובין אם בתיאור המוצר.
 • במקרה של כוח עלין כהגדתו בחוק , אשר ימנע את המשך הביצוע התקין של המכירה.
 • הודעה על ביטול המכירה תימסר למזמין בטלפון /ואו בדוא”ל לכתובת שצוינה בטופס ההרשמה.

דיוור ישיר

 1. במידה ותאשר משלוח חומר פרסומי מהאתר, החברה תהא רשאית לשלוח אליך כל מידע פרסומי ו/או שיווקי ו/או מאמרים ו/או הצעות של צדדים שלישיים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, תוך שימוש בכל אחד מאמצעי התקשורת האלקטרונית שנמסרו לה על-ידך בעת השימו שבאתר או במועד מאוחר יותר, לרבות הודעות בדואר אלקטרוני או בהודעות SMS (בהתאם ובכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב- 1982.

 2. במידה ואישרת משלוח חומר פרסומי ואינך מעוניין בקבלת המידע, או הינך מעוניין כי ישלח אליך רק לאחד או יותר מאמצעי התקשורת, פנה בכתב ישירות לכתובת המייל של החברה.

סודיות ופרטיות

 1. כל פרטיהם האישיים של הלקוח/ה (הרוכש/ת ומקבלת המתנה) יישמרו במאגרי המידע של החברה.

 2. החברה ו/או מי מטעמה מתחייבת שלא לעשות שימוש בפרטי הלקוח/ה הרשומה באתר, אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת המידע ללקוח/ה.

 3. החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של הלקוח/ה אלא לביצוע התשלום בגין העסקה אותה ביקש/ה הלקוח/ה לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם מלבד צורך זה. 

 4. יובהר כי פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.

 5. החברה לא תמסור את פרטיי הלקוח/ה ו/או האישה בהריון, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הלקוח ו/או האישה בהריון ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח ו/או האישה בהריון לבין חברה; (ג) אם תארגן החברה את פעילותה במסגרת גוף אחר- וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר – החברה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנל את פרטי הלקוח ו/או האישה בהריון ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי ביצעה הנרשמת מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם; (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי הלקוח ו/או האישה בהריון ביצעה שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי הפרה הלקוח ו/או האישה בהריון איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם חברה ו/או עם מי מטעמה; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות החברה, שכגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של החברה. ללקוח/ה ו/או לאישה בהריון לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.

 6. החברה תוכל להשתמש בפרטיהם האישים של הלקוח/ה ו/או מקבלת המתנה, ללא זיהוי המזמין הספציפי וזאת לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו לגורמים אחרים.

 7. הנהלת האתר משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL כלומר כל התקשורת מוצפנת כך שלא ניתן לפענח את הידע המועבר בין הדפדפן לאתר. 

 8. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה לא תהייה למשתמש ו/או ללקוח כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד החברה ו/או מי מטעמה.

 9. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב”עוגיות” על מנת לספק ללקוח שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהלקוח את הצורך להזין את הפרטים האישיים בכל כניסה לאתר.

 10. בקיום מקרים שאינם בשליטת הנהלת חברה ו/או הנובעים מכוח עליו, החברה ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מיד עזה ייעשה בו שימוש לא מורשה.

 11. הלקוח/ה מאשר/ת שידוע לו או לה שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע נעשה מרצונו החופשי ובהסכמתו. הלקוח/ה מסכים/ה בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיו ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

 12. החברה תהא רשאית לשנות את הוראות מדיוניות הפרטיות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה בלבד, לרבות הוראות שעניינן שימוש במידע.

סודיות ופרטיות

 1. כל פרטיהם האישיים של הלקוח/ה (הרוכש/ת ומקבלת המתנה) יישמרו במאגרי המידע של החברה.

 2. החברה ו/או מי מטעמה מתחייבת שלא לעשות שימוש בפרטי הלקוח/ה הרשומה באתר, אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת המידע ללקוח/ה.

 3. החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של הלקוח/ה אלא לביצוע התשלום בגין העסקה אותה ביקש/ה הלקוח/ה לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם מלבד צורך זה. 

 4. יובהר כי פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.

 5. החברה לא תמסור את פרטיי הלקוח/ה ו/או האישה בהריון, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הלקוח ו/או האישה בהריון ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח ו/או האישה בהריון לבין חברה; (ג) אם תארגן החברה את פעילותה במסגרת גוף אחר- וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר – החברה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנל את פרטי הלקוח ו/או האישה בהריון ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי ביצעה הנרשמת מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם; (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי הלקוח ו/או האישה בהריון ביצעה שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי הפרה הלקוח ו/או האישה בהריון איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם חברה ו/או עם מי מטעמה; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות החברה, שכגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של החברה. ללקוח/ה ו/או לאישה בהריון לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.

 6. החברה תוכל להשתמש בפרטיהם האישים של הלקוח/ה ו/או מקבלת המתנה, ללא זיהוי המזמין הספציפי וזאת לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו לגורמים אחרים.

 7. הנהלת האתר משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL כלומר כל התקשורת מוצפנת כך שלא ניתן לפענח את הידע המועבר בין הדפדפן לאתר. 

 8. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה לא תהייה למשתמש ו/או ללקוח כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד החברה ו/או מי מטעמה.

 9. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב”עוגיות” על מנת לספק ללקוח שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהלקוח את הצורך להזין את הפרטים האישיים בכל כניסה לאתר.

 10. בקיום מקרים שאינם בשליטת הנהלת חברה ו/או הנובעים מכוח עליו, החברה ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מיד עזה ייעשה בו שימוש לא מורשה.

 11. הלקוח/ה מאשר/ת שידוע לו או לה שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע נעשה מרצונו החופשי ובהסכמתו. הלקוח/ה מסכים/ה בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיו ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

 12. החברה תהא רשאית לשנות את הוראות מדיוניות הפרטיות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה בלבד, לרבות הוראות שעניינן שימוש במידע.

דין וסמכות שיפוט

 1. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך במחוז דרום (למעט אילת) תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.